OSP Opole Gosławice

HISTORIA

» Nasza droga...


Data publikacji 2016-04-25, Krzysztof Lach

 

 

    OSP to najbardziej ofiarna i bojowa zdyscyplinowana organizacja społeczna. W  jej szeregach powinny się znaleźć najbardziej oddane sprawie jednostki, a zwłaszcza młodzież, która może i powinna kontynuować piękne i szlachetne tradycje tej zasłużonej organizacji społecznej. 90 lat to szmat czasu to już historia. W trudnych, a jakże odmiennych od dzisiejszych czasach rodził się sprzed 90 laty ruch strażacki na śląsku opolskim.

Strażak ochotnik wstępuje w szeregi OSP i pełniąc swą służbę jest jej w każdej chwili gotów złożyć w ofierze swe życie w obronie mienia i bezpieczeństwa. Dlatego służba w OSP stanowi wzorową szkołę wychowania i wypełnienia obowiązków, bezinteresownej pracy dla dobra społeczeństwa. Można śmiało stwierdzić, że owa gotowość i społeczna ofiarność strażaków ochotników dopiero dziś znalazła pełne uznanie, warunki do skuteczniejszego działania, a zarazem pełne zrozumienie i należytą ocenę ze strony społeczeństwa.

 

    Myśl o powstaniu jednostki w Gosławicach zrodziła się u nieżyjącego już ob. Roden Ignacego przy pomocy urzędującego sołtysa Jana Kotuli wiosną 1924 roku.

Skoro była zapewniona pomoc i zgoda Pana Sołtysa doprowadzono do pierwszego zebrania w ówczesnej restauracji „Złota Gwiazda” u ob. Piotra Czecha. Na to spotkanie przybyło ok. 12 osób:

- Ignacy Roden

- Paweł Smyk

- Franciszek Giza

- Szymon Czech

- Kasper Kansy

- Wiktor Stotko

- Konstanty Sdzuj

- Jan Czech

- Nikodem Czech

- Roch Grund

- Grzegorz Jonczyk

- Paweł Polok

     Obecni na spotkaniu wyrazili zgodę na powstanie i założenie OSP w naszej wsi. Po tym zebraniu, na kurs Komendanta do ówczesnej zawodowej straży pożarnej w Opolu został wydelegowany ob. Ignacy Roden, gdzie po powrocie zaczął szkolić pierwszych ochotników w swoich prywatnych ubraniach. W międzyczasie dzięki usilnym staraniom druha Rodena, straż nasza otrzymała pierwsze pasy i hełmy bojowe z zawodowej straży w Opolu. Zaś emblematy oraz umundurowanie drelichowe zostało zakupione z własnych pieniędzy strażaków.

W niedługim okresie zgłoszono do zawodowej straży w Opolu fakt przeszkolenia i gotowości bojowej jednostki, toteż na przełomie lipca-sierpnia przybył do naszej jednostki na oficjalne zaprzysiężenie jednostki Dyrektor zawodowej straży w Opolu Pan Klliger. W tym samym roku straż nasza przeszła pierwszy chrzest bojowy biorąc udział w gaszeniu pożaru u Państwa Czaja i Kansy, gdyż spłonęły wówczas trzy słomiane stodoły. Z upływem lat jednostka nasza była coraz liczniejsza w stanie osobowym i wyposażeniu w sprzęt. W czasie działań wojennych część strażaków została wcielona do wojska, lecz OSP istniała nadal. Została również wprowadzona obowiązkowa straż pożarna, w której istniały takie sekcje jak żeńska i młodzieżowa. Po zakończeniu działań wojennych sprzęt i wyposażenie uległo całkowitemu zniszczeniu i należało zaczynać od nowa. Jednostka była w gorszej sytuacji jak przed wojną, lecz duch strażaka ochotnika nie umarł. Można śmiało stwierdzić, iż do ponownego jej reaktywowania przyczynił się nieżyjący już druh Szymon Czech, a pierwszym komendantem był druh Hubert Smyk.

W późniejszym okresie komendantem został wybrany druh Lucjan Fikus, który zajmował się również organizacyjną stroną budowy remizy strażackiej, która służyła nam do 2010 roku, przy życzliwym poparciu byłego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Gosławicach Pana Szymona Witka, oraz pomocy finansowej Państwa.

     Do końca lat 90-tych Prezesem naszej OSP był druh Lucjan Fikus, a Naczelnikiem druh Henryk Wierny. Nową kartę w naszej historii otworzyło wybranie nowego Zarządu OSP w roku 2001, gdzie to na czele z nowym Prezesem druhem Bernardem Smyk zarówno cały poprzedni jak i nowy zarząd , w którym przez te 3 kadencje zmieniał się nieznacznie postępował w swych działaniach w jedynym słusznym kierunku, a mianowicie wybudowaniu nowej remizy OSP na miejsce tej z lat 60 tych. Starania owe były uzasadnione, brakiem warunków sanitarnych, a także przestrzeni w garażach bojowych które w związku z postępem i coraz nowszymi konstrukcjami samochodów pożarniczych, były zbyt małe by pomieścić nowoczesne samochody i sprzęt. Nasza młodzież nie miała możliwości do ćwiczeń, nauki i obsługi wyposażenia ze względu na brak miejsca wewnątrz garaży. Zarząd przez blisko 8 lat czynił starania, aż w 2008 roku założono Społeczny Komitet Rozbudowy OSP w Opolu Gosławicach i dzięki przychylnym władzom naszego Miasta z Panem Prezydentem Ryszardem Zembaczyńskim na czele, udało się nam te marzenie zrealizować.

     Nasza jednostka posiada obecnie 3 samochody w tym 1 ciężki i 2 średnie, stan osobowy to 30 strażaków czynnych, 5 honorowych oraz 12 wspierających jak również Kobieca drużyna pożarnicza i 2 sekcje młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Z ważniejszych wydarzeń z życia naszej OSP należy zaliczyć fakt udziału naszej jednostki w gaszeniu pożaru rafinerii w Czechowicach Dziedzicach za co szereg naszych strażaków otrzymało zaszczytne wyróżnienia państwowe i związkowe. Dzielnie spisali się nasi strażacy w likwidacji groźnych pożarów z Zakładach Porcelany w Tułowicach, oraz pożaru lasu w Korzonku i Kuźni Raciborskiej. Nasza jednostka brała także czynny udział w powodzi w 1997 roku, jak również 2010, za co wielu naszych strażaków zostało odznaczonych.
W 2017 roku, nasza jednostka pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki MAN. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwszy fabrycznie nowy pojazd w historii naszej OSP

Dziękujemy raz jeszcze z tego miejsca weteranom, a w szczególności założycielowi naszej jednostki Ignacemu Roden, Pawłowi Polok, Grzegorzowi Jonczyk i wszystkim którzy w okresie 94 lat działania naszej OSP czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców.

Chylimy czoła przed strażakami których śmierć zabrała z naszego grona.

    

     Dziękujemy, a zarazem przepraszamy wszystkich tych nie wymieniliśmy, a którzy czynnie przyczynili się do rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Gosławicach.

 

KM © 2016   Powrót do góry strony

Nasi sponsorzy: